Kulturtolk
 
Hva

Evnen til å tolke egen og andre kulturer har blitt en kritisk suksess faktor for ledere og ansatte på alle nivåer i dagens globaliserte, multikulturelle kunnskapssamfunn. En kompetent kulturtolk er kulturelt sensitiv, evner å kommunisere og motivere i og på tvers av kulturer, og håndterer usikkerheten som kulturelle forskjeller ofte skaper.

Vi skaper relevant kulturell kompetanse på organisasjons-, team, og individnivå.

Tilnærmingen vår er basert på ledende forskning og kunnskap, så vel som våre medarbeideres og partneres solide erfaring.

Tjenester

Uansett hvilket behov du måtte ha i forhold til kultur, så kan vi hjelpe deg. Så langt har vi utviklet og levert oppdrag i forbindelse med

  • Utestasjoneringer (til og fra Norge og andre land) og samfunnsmessige integreringsbehov
  • Kulturforståelse med fokus på utvalgte land (bl.a. EU-land, Kina, Russland, India, og Brasil)
  • Lederutvikling
  • Team-bygging
  • Sikkerhetskultur
  • Mangfold

Vi tilbyr inspirerende og utviklende seminarer og kurs, så vel som fasilitering og coaching av organisasjon, team og individuelle prosesser.

Siden 2002 har vi bistått over 90 virksomheter i privat, offentlig og frivillig sektor i Norge og internasjonalt og blitt en foretrukket leverandør av kulturell kompetanse.