Kulturtolk
 

September 9, 2010

Kulturtolk article published on IMDI Mangfoldsportalen

Filed under: News — Tags: , , , , , , , , , — admin @ 3:58 pm

Bjørn Christian Nørbechs article “Hva skal til for å lykkes med integrering?” was published on the front page of IMDI’s website “Mangfoldsportalen”. It delves into how you can get people from different backgrounds to communicate and work together effectively. What do those who are successful in integration do and how do they do it? This article covers these questions and gives some answers and general tips to leaders and others working with integration in Norway.

Here is an excerpt: “Hva skal egentlig til for å lykkes med integrering? Hvordan får man mennesker med ulik kulturbakgrunn til å kommunisere og samarbeide effektivt og lystbetont med hverandre? Er det noen som er dyktigere enn andre på dette, og hva gjør i så fall de? I denne artikkelen skal jeg ta for meg disse spørsmålene og forsøke å gi noen svar og generelle tips til ledere og andre i norsk arbeidsliv som ønsker å arbeide med integreringen i egen virksomhet.

February 9, 2010

“Technology’s Language Barriers”

Filed under: Blog — Tags: , , — admin @ 1:51 pm

I just came across a short article in Forbes titled “Technology’s Language Barriers”. It focuses on how we need to increase our cross-cultural communication skills in a world that, thanks to technology innovation, is an ever shrinking world one. The article has a number of interesting points on using technology to communicate across cultures. For example, the majority of the 900+ million people who have internet access do not speak English (and 250+ million of these live in Asia).